Thursday, April 16, 2015

Aydian Dowling, mashkulli trans që synon të dalë në kopertinën e “Men’s Health”Djali trans Aydian Dowling mund të jetë në kopertinën e Nëntorit 2015 të revistës më të famshmë të sportit dhe fitnesit për meshkuj “Men’s Health”. Deri tani, modeli trans, i cili është shumë aktiv për rritjen e vizibilitetit dhe mbrojtjes së të drejtave të personave trans, është në vendin e parë të klasifikimit online. Ai ka 14 mijë vota më shumë se sa personi i pozicionuar në vendin e dytë.

27 vjeçari Dowling është trans dhe ka qenë gjithmonë shumë krenar për këtë. “Gjithë kjo mbështetje ka qenë fantastike. Nuk e prisja gjithë këtë mbështjetje, dhe jam shumë i lumtur që komuniteti më ka mbështetur, duke treguar se të gjithë bashkë mund tia dalim”. Më tej ai shtoi, duke thënë për personat trans “Ne ekzistojmë dhe duhet që shoqëria të na njohë se kush jemi”. 

Revista Men’s Health ka një mekanizëm votimi përmes të cilit seleksionon meshkuj të suksesshëm të cilët janë të stërvitur fizikisht, kanë një jetë të shëndetshme, janë zemërgjerë dhe kanë sukses në punën dhe karrierën e tyre. 

Në vite, kopertina e Men’s Health ka qenë një mënyrë për të promovuar djem të talentuar dhe që kanë dhënë shumë për shoqëritë dhe vendet ku jetojnë përmes punës, akvitizmit apo jetës së tyre. 

“Dua të jem në atë kopertinë për të thyer stereotipet, për tu ndier krenar që jam mashkull por jo për të ulur poshtë vlerat e femrave. Kjo ka shumë rëndësi për mua”. 

Lindur dhe rritur në New York, Dowling ne fillim doli hapur si një vajzë lezbike dhe vetëm më vonë ia pranoi vetes dhe të tjerëve që ishte trans. Ai zbuloi se ndihej më shumë mashkull gjatë kohës që po frekuentonte një vajzë tjetër, e cila e pyeti nëse ndihej më shumë vajzë apo djalë. Dowling kuptoi se ishte koha për të nisur disa kërkime. 

Friday, March 20, 2015

Kosove: QESh dënon nxitjen e urrejtjes nga klerikët fetarë
Prishtinë - Qendra për Emancipim Shoqëror - QESh me keqardhje është informuar nga mediet e shkruara se një udhëheqës e i një bashkësie fetare në Kosovë (z. Femi Cakolli) ka bërë një deklaratë kundër komunitetit të personave lesbike, gej, biseksualë dhe transgjinorë (LGBT) të Kosovës përmes nxitjes së urrejtjes, fyerjes, dhe denigrimit njerëzor.

QESh dënon këto lloj deklaratash, pa marrë parasysh se nga cili udhëheqës ato vijnë. Ato në rend të parë janë deklarata anti-kushtetuese dhe nuk janë në përputhje me të drejtat e njeriut, harmoninë ndërnjerëzore, dhe me mesazhet që bashkësitë fetare kanë për detyrë të përçojnë për paqe, dashuri dhe respekt të ndërsjellë.

Kemi për detyrë t’i kujtojmë publikut se Kosova qeveriset nga një Kushtetutë moderne, dhe se Kosova është dhe do të mbetet shtet laik; politikat dhe qeverisja nuk bëhen nga grupet fetare.
Pjesëtarët e komunitetit LGBT në Kosovë nuk i përkasin vetëm një religjioni, por ata vijnë nga çdo komunitet fetar në Kosovë. QESh ashtu siç përkushtohet për të drejta të plota të komunitetit LGBT, promovon liritë dhe barazitë e çdo qytetari të Kosovës.

Me këtë deklaratë, z. Cakolli ka bërë shkelje të rëndë të ligjeve dhe Kushtetutës së vendit në të cilin ai jeton - pra nxitje të urrejtjes, përmes abuzimit të lirisë së shprehjes.

Për fund, QESh dëshiron t’i bëjë thirrje qeverisë së Kosovës që të persekutojë nxitjen e urrejtjes, dhe në të njëjtën kohë QESh i bënë thirrje publikut të mos bie pre e nxitjeve dhe thirrjeve nga grupe të ndryshme fetare për urrejtje, ndërsa nga z. Cakolli të reflektojë mbi mesazhet dhe punën për të cilat ai pretendon se është i thirrur ta bëjë.

Zhvillohet në Korçë trajnimi një-ditor për të drejtat e personave LGBTI

18 Mars 2015 - Ambasada PINK / LGBT Pro në bashkëpunim me Bashkinë e qytetit të Korçës zhvilloi pranë Qendrës së re Ndërkomunitare Kulturore trajnimin një ditor “Konceptet LGBTI dhe Ofrimi i Shërbimeve Miqësore”.

Aktiviteti i cili zhvillohet në kuadër të iniciativës “Përmirësimi i jetës së personave LGBT në nivel lokal/komunitar” u ndoq nga një grup ndër-sektorial me përfaqësues të Drejtorive të ndryshme pranë Bashkisë Korcë, Policisë së Shtetit, Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social, Drejtorisë së Shëndetit Publik, Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, organizata të shoqërisë civile aktive në Korçë dhe mediat lokale.

Trajnimi u nda në disa pjesë. Në pjesën e parë pjesmarësit u njohen me konceptet e orientimit seksual dhe identitetit gjinor, dhe biseduan gjerësisht për vështirësite sociale dhe kulturore në mirëkuptimin e diversitetit seksual dhe kulturor. Kjo pjesë e parë shërbeu për të diskutuar në mënyrë më kritike perceptimet kolektive mbi orientimin dhe identitetin gjinor duke vënë theksin tek mungesa e informacionit në programet arsimore si dhe në keqinformimin dhe keqinterpretimin e identiteteve LGBT.

Në pjesën e dytë, pjesëmarrësit mundën të diskutojnë më konkretisht çështje të tilla si heteronormativiteti, heteroseksizmi dhe diskriminimi i shumëfishtë.

Gjatë pjesës së tretë pjesëmarrësit diskutuan në mënyrë konstruktive çështje si martesa, adoptimi, lindja e fëmijëve përmes fekondimit in-vitro, diskriminimi i vajzave dhe grave në tërësi dhe pasojat e rënda të diskriminimit dhe përjashtimit. Përmes pranisë së ekspertëve të shëndetësisë u vunë në pah edhe problemet që lindin në shëndetin fizik të personave, çka shkaktohet gjerësisht për shkak të frikës për tu identifikuar, mungesës së informacionit, paragjykimet etj. Falë edhe diversitetit dhe eksepertizës së pjesëmarrësve, diskutimi u bë ndërsektorial dhe u diskutua në veçanti tema e diskriminimit dhe dizavantazheve të shkaktuara nga shkaqe të shumëfishta.

Në vlerësimin e tyre për trajnimin ekspertët pjesëmarrës vlerësuan kombinimin midis informacionit të dhënë dhe debatimit konstruktiv në tryezë. Për shumë prej tyre ofrimi i shërbimeve më cilësore për personat LGBT ishte një nga benefitet e këtij trajnimi.

Stafi i PINK falenderon Bashkinë Korçë për bashkëpunimin në realizimin e këtij trajnimi dhe uron që aktivitete të tilla të mund të zhvillohen edhe në të ardhmen me pjesëmarrjen e sa më shumë grupeve dhe institucioneve publike dhe jo-publike.    
Monday, February 16, 2015

Kodi Penal në Shqipëri të shmangë diskriminimin e personave LGBTI


 
Shqipëria ka bërë progres të konsiderueshëm në mbrojtjen ligjore dhe avancimin e të drejtave të personave lesbike, gej, biseksualë, transgjinorë dhe interseks. Por, reminishenca të legjislacionit të kohës së komunizmit vazhdojnë të gjenden në nenet e Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. Nene të caktuara të tij vazhdojnë të cënojnë dinjitetin dhe integritetin e personave LGBTI dhe diskriminojnë qytetarët mbi baza të gjinisë dhe orientimit seksual.

Në mos-përputhje me Kushtetutën e vendit, Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Konventat Ndërkombëtare të nënshkruara nga Shqipëria këto nene vazhdojnë të dënojnë homoseksualizmin dhe ta evidentojnë atë si të veçantë në krimet seksuale ndaj të miturve dhe të rriturve. Gjithashtu, disa prej tyre, diskriminojnë në bazë gjinore dhe përdorin standarte dënimi kontradiktore që mbrojnë njërën gjini por jo tjetrën, që vënë para bankës së të akuzuarit njërën gjini por jo tjetrën.

Konkretisht ne denoncojmë dhe kërkojmë ndryshimin e neneve 100, 101, 102, 102/a, 103, 104, 105, 106 dhe 107 të Kodit Penal. Këto nene janë paragjykuese dhe diskriminuese ndaj personave LGBTI sepse ato e venë theksin tek orientimi seksual, pavarësisht se krimi për arsye të qarta është njëlloj i dënueshëm pavarësisht orientimit apo gjinisë të dhunuesit. Dhuna seksuale kundër të miturve, grave, me persona të pazotë për tu mbrojtur, duke kërcënuar me armë, duke shpërdoruar detyrën,  ndaj personave nën kujdestari dhe në vende publike është dhe duhet të jetë njësoj e dënueshme pavarësisht nëse ajo është e natyrës homoseksuale apo heteroseksuale, e drejtuar ndaj një mashkulli apo femre, nga një mashkull apo femër.

Në fakt nenet 102 dhe 102/a të Kodit Penal janë diskriminues për shkak të orientimit seksual dhe gjinor njëkohësisht. Konkretisht neni 102 ndëshkon “marrëdhëniet seksuale me dhunë me të rritura”. Pra bën prezumimin se vetëm gratë e rritura mund të jenë viktima të dhunës seksuale dhe se dhunuesit e tyre mund të jenë vetëm burrat. Ndërkohë neni 102/a ndëshkon “marrëdhëniet homoseksuale me dhunë me të rritur” duke bërë prezumimin se krimet seksuale mes personave të të njëjtit seks janë gjithmonë të kryera nga një mashkull kundër një mashkulli tjetër.

Konceptualizimi mbi gjininë dhe orientimin seksual në nenet e mësipërme është paragjykues, diskriminues dhe në mos-përputhje me botëkuptimin e sotëm mbi çështjet e dhunës seksuale, legjislacionin kombëtar e ndërkombëtar dhe principet e mos-diskriminimit. Dhuna seksuale mbetet dhunë seksuale dhe ajo nuk njeh orientim apo gjini. Kësisoj ai duhet reflektuar edhe në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë.

Për sa më sipër, dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi në kërkojmë që Parlamenti i Republikës së Shqipërisë të bëjë ndryshimin e këtyre neneve në përputhje me standartet e mos-diskriminimit të cilat shkelen rëndë nga këto nene.

Fotoja e vitit 2014 tregon pasojat e homofobisë në Rusi
Xhon dhe Aleks, cifti gay ne nje moment intim ne Shen Peterburg zgjidhet si fotoja e vitit nga World Press

Në 12 Shkurt 2015, Agjencia “World Press Photo” zgjodhi si foton e vitit 2014 atë të një çifti gay, në një dhomë të erret në Rusi. Fotoja mori cmimin e pare edhe në kategorinë "Çështje Bashkëkohore". 

E shkrepur nga fotografi danez Mads Nissen, fotoja është pjesë e nje serie të quajtur “Homofobia në Rusi” i cili dokumenton vështirësitë dhe peripecite e komunitetit LGBT në Rusi, veçanërisht pas ligjit anti-gej të miratur në vitin 2013. 

“Kjo është një përpjekje për të kuptuar çdo të thotë të jetosh dashurinë e ndaluar në Rusinë moderne” shkruan Nissen në esenë e tij. “Minoritetet seksuale vuajnë diskriminim ligjor dhe social, persekutim dhe krime të dhunshme urrejtje nga grupet konservatore fetare dhe nacionaliste”. 

Në përzgjedhjen e saj juria e World Press shpjegoi se po kërkonte për një imazh pa kohe, një imazh ikonë me standarte të larta profesionale për rrëfimin duke theksuar nevojën për humanitet dhe estetikë. Fotografia e Nissen arriti ti prekte të gjitha këto.

Friday, February 13, 2015

Fëmijët LGBTI kanë të drejtë për barazi dhe siguri

Koment për të Drejtat e Njeriut
Këshilli i Europës
Strasburg, 2 Tetor 2014

Fëmijët lesbike, gej, biseksualë, trans dhe interseks (LGBTI) janë shpesh viktima të bulizmit dhe dhnës në shkolla, shtëpi dhe media sociale. Kjo ka një ndikim serioz në mirëqenien e tyre dhe i pengon ata të jenë të hapur për personalitetin e tyre. Si gjithë fëmijët e tjerë, edhe ata LGBTI kanë të drejtën të gëzojnë të drejtat e tyre dhe kanë nevojë për një mjedis të sigurtë në mënyrë që të marrin pjesë plotësisht në jetën shoqërore.

Përgjigjet ndaj bulizmit

Sipas një vezhgimi të kryer nga Agjencia Europiane për të Drejtat Themelore (FRA), të paktën 60% e personave LGBT kanë përjetuar komente apo sjellje negative në shkolla për shkak të orientimit të tyre seksual apo identitetit gjinor. 80% kishin hasur në sjellje negative të të tjerëve si rezultat i perceptimit të një nxënësi/seje në shkollë si LGBT. Për shkak të shpestësisë së sjelljeve negative drejt personave LGBT nuk është surprizë që 2 nga 3 fëmijë LGBT e fshehin identitetin e tyre LGBT gjatë kohës që ndjekin shkollën.

Kjo situatë është e papranueshme dhe i vendos fëmijët LGBT nën një presion shumë të madh, sidomos tek ata fëmijë që rrezikojnë të kenë tendenca vetvrasje. Sipas një studimi të kryer në Irlandë, më shumë se gjysma e personave LGBT të anketuar, që ishin të moshës 25 vjeç ose më të rinj, kishin menduar seriozisht, të paktën një herë, për të vrarë veten e tyre.  Është e qartë se bulizmi ndikon negativisht në rezultatet mësimore të fëmijëve dhe shkel të drejtën e tyre për tu arsimuar të pa-diskriminuar, ashtu si edhe të drejtën për të shijuar standartet më të larta të shëndetit.

Shkolla duhet të jetë një mjedis i sigurtë për të gjithë nxënësit. Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut e ka bërë të qartë se fjalimet homofobike në mjediset shkollore nuk mbrohen nga Konventa Europiane që garanton të drejtën e shprehjes. Përballja me sjelljet homofobike dhe transfobike kërkon vëmendjen e vazhdueshme të shkollave dhe autoriteteve edukative. UNESCO dhe Organizata Rinore Ndërkombëtare e personave Lesbike, Gej, Biseksualë, Transgjinorë dhe Queer kanë prodhuar udhërrëfyes të posaçëm për përgjigje efektive. Irlanda ka paraqitur kërkesa të posaçme ligjore dhe praktika të detyrueshme për adrresimin e bulizmit homofobik dhe transfobik ne shkolla, së bashku me një plan konkret veprimi.

E drejta e Informimit

Fëmijët kanë të drejtë të marrin informacion të faktuar mbi seksualitetin dhe diversitetin gjinor. Përpjekjet anti-bulizëm duhet të mbështeten nga sistemi arsimor në lidhje me barazinë, gjininë dhe seksualitetin. Raportuese Special i OKB-së për të drejtën e arsimit ka vënë theksin tek e drejta e fëmijëve për edukim tërësor të fëmijëve pa diskriminim në bazë të orientimit seksual apo identitetit gjinor. Është e rëndësishme që stereotipet për gjininë dhe seksualitetin të vihen në pyetje në shkolla. Këshilli Europian për të Drejtat Sociale ka gjetur shkelje të Kartës Sociale Europiane në lidhje me materialet mësimore duke vlerësuar se ato ishin “të njëanshme, diskriminuese dhe poshtëruese, sidomos në përshkrimin e personave të orientimit jo-heteroseksual”.

Shpesh mbrojtja e fëmijëve përdoret si argument për të ndaluar dhënien e informacionit mbi çështjen LGBT tek fëmijët. Komisioni i Venecia ka vlerësuar se argumenta të tillë nuk kalojnë parimet esenciale të nevojës dhe proporcionalitetit të kërkuara nga Gjykata Europiane. Nuk ka asnjë të dhënë që të tregojë se shpërndarja e informacionit pozitiv mbi personat LGBT të ketë një ndikim negative tek fëmijët. Përkundrazi, është në interesin e fëmijëve të informohen për seksualitetin dhe diversitetin gjinor.

Familja dhe Strehimi

Shumë fëmijë LGBT përballen me paragjykime dhe dhunën në shtëpitë e tyre. Pranimi i fëmijëve LGBTI është ende shumë i vështirë për mjaft prindër dhe anëtarë të familjes. Studimi i Fundamental Rights Agency gjeti se 35% e adoleshentëve nuk janë të hapur për faktin se janë LGBT tek të afërmit e tyre. Në Mal të Zi, unë vizitova një qënder pritje dhe strehimi për personat LGBT dhe aty takova të rinj të cilët ishin rrefuzuar nga familja e tyre dhe ishin detyruar të braktisnin shtëpinë. Organizata që manaxhonte qendrën ndërmjetësonte edhe marrëdhënien midis të rinjve LGBT dhe të afërmit e tyre dhe në disa raste kishin arritur të pajtonin palët.

Kur detyrohen të largohen nga familjet e tyre, të rinjtë LGBT rrezikojnë të kthehen në persona të pastrehë. Një studim në Britaninë e Madhe tregon se rreth 25% e të rinjve të pastrehë janë LGBT. Kriza ekonomike aktuale e bën edhe më të vështirë që personat LGBT të gjejnë punë apo strehim. Kur të rinjtë LGBT nuk mund të mbështeten te mbështetja e familjeve të tyre, rezultati mund të jetë një margjinalizim i gjatë me kosto shumë të larta në shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Fondacioni Albert Kennedy Trust në Britani manaxhon streha të përkohshme dhe qendra akomodimi të përhershme për personat e rinj LGBT së bashku me mbështetje sociale, profesionale dhe akademike. Shërbimet e Bashkive dhe ato të financuara nga shtetet për personat e pastrehë duhet gjithashtu të mirëpresin të rinjtë LGBTI.

E drejta për vetvendosje

Fëmijët trans dhe intersex përballen me pengesa specifike teksa ushtrojnë të drejten e tyre për vetvendosje. Si të mitur, adoleshentët trans e kanë të vështirë të sigurojnë akses në shërbime specifike mjekësore dhe mbështetëse për ta ndërkohë që fëmijët intersex shpesh i nënshtrohen trajtimeve të pakthyeshme “normalizuese” menjëherë pas lindjes, pa miratimin e tyre. Njohja ligjore e gjinisë se personave trans dhe interseks mbetet një pengesë e madhe në shumë vende. Fëmijët janë mbajtës të të drejtave dhe ata duhet të dëgjohen ndërkohë që merren vendime të rëndësishme për ta. Ndërhyrjet dhe trajtimet e ricaktimit të gjinisë apo seksit duhet të bazohen në miratimin dhe pranimin e tyre të plotë.

Fëmijët LGBT ndajnë problem të shumta të përbashkëta. Në projektin “Vizioni për 2020”, të rinjtë intersex dhe trans të Finlandës konsideruan si prioritet rritjen dhe zhvillimin e tyre në një mjedis të sigurt, ashtu si edhe mbrojtjn e të drejtës për tu informuar. Gjithashtu ata vunë theksin tek “e drejta për një jetë të sigurtë ligjërisht si anëtarë të barabartë të shoqërisë” dhe kërkuan për një legjislacion të barabartë dhe gjithëpërfshirës.

Fuqizimi dhe mbrojtja

Vizioni që kemi për të ardhmen duhet të jetë realiteti i sotëm. Që tani, të gjitha qeveritë kanë detyrimin për të fuqizuar dhe mbrojtur fëmijët LGBT. Respekti për mendimin e fëmijëve dhe mbrojtja e interesit të tyre janë të parashtruara qartaz në Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijëve. Të drejtat e njeriut duhet të aplikohen tek fëmijët LGBT pa asnjë lloj diskriminimi.

Fëmijët LGBT duhet të jenë të aftë të ushtrojnë të drejtën e tyre të pjesëmarrjes në çdo fushë të jetës.  Aksesi në informacion është një kusht bazik për të mundësuar pjesëmarrjen dhe rolin në vendimarrje. Në të njëjtën kohë, fëmijët LGBTI duhet të mbrojhen nga dhuna dhe bulizmi në shtëpi, shkolla, internet, sporte dhe mjedise publike. Shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve, Avokatët e fëmijëve dhe policia duhet të bëjnë përpjekje të veçanta për të përfshirë fëmijët në punën e tyre. Qeveritë duhet të ndërmarrin aksione të vazhdueshme për të përmirësuar sigurinë dhe barazinë e fëmijëve LGBTI.

Nils Muižnieks
Komisioneri për të Drejtat e Njeriut
Këshilli i Europës